อีเวนต์ฟรี งานแสดงชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า พบกับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชั้นนำในอุตสาหกรรมยานย

ไทเป, ไต้หวัน วันที่ 15 มิถุนายน 2564 - TAITRA ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมการค้าที่ไม่แสวงหาผลกำไรระดับชาติของไต้หวัน ได้จัดงานอีเวนต์การจับคู่ทางธุรกิจระดับนานาชาติที่จะเชื่อมโยงผู้ซื้อในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกกับผู้ผลิตที่ดีที่สุดของไต้หวัน โดยใช้ชื่องานว่า Sourcing Taiwan Online–Smart Vehicle Supply Chain โดยจัดเป็นลักษณะเวอร์ช่วลอีเวนต์ เริ่มวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ไฮไลท์ในงานนี้ได้แก่ โซลูชั่นทางด้าน EV และส่วนประกอบ, เทคโนโลยี V2X และระบบอัตโนมัติ รวมถึงแพลตฟอร์ตการขนส่งอัจฉริยะที่สามารแชร์ร่วมกันได้ เป็นต้น

ไต้หวันมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมโซลูชันรถยนต์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ

ในระดับนานาชาติ ไต้หวันมีผู้ผลิตทั้งในส่วนของอี-มอเตอร์, ระบบจัดเก็บพลังไฟฟ้า, โมดุลขับเคลื่อน, ระบบควบคุม, รวมถึงส่วนประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความแม่นยำสูง แม้กระทั่งผู้นำตลาดอย่าง Tesla และ Volkswagen ก็ยังใช้ชิ้นส่วนเกียร์และสถานีชาร์จจากบริษัท Hota Industrial และ Delta Electronics ซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นนำของไต้หวัน เป็นต้น

ระบบ IoT อัจฉริยะ, ยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับ V2X และอุตสาหกรรมยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

องค์กรชั้นนำของไต้หวัน อาทิเช่น TSMC และ MediaTek ซึ่งเป็นผู้นำของโลกในด้านการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนายานพาหนะและเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ ในขณะเดียวกัน Foxconn ได้ร่วมมือกับ Yulon Automotive Group ในการเปิดตัว MIH ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม EV แบบเปิด สำหรับการเป็น "ระบบ Android ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า" อีกด้วย

Multimodal MaaS สำหรับการรวบรวมข้อมูล, ข้อมูลการขนส่งแบบบูรณาการ, ธุรกิจคาร์-แชริ่ง

เนื่องจากมีความได้เปรียบอย่างมากในการพัฒนา 5G และ IoT ในฐานะศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก ไต้หวันจึงผลักดันการพัฒนา Mobility-as-a-Service (MaaS) ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาล โครงการสาธิต MaaS สองโครงการกำลังพัฒนาในเขตมหานครไทเปและเกาสง

การลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวอร์ช่วลอีเวนต์

เวอร์ช่วลอีเวนต์นี้ จะเริ่มในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จัดโดยสำนักการค้าต่างประเทศไต้หวัน และสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA)

ลงทะเบียนเข้าร่วม Sourcing Taiwan Online 2021 : taitra.surveycake.biz/s/DVLdY

เกี่ยวกับ TAITRA

TAITRA เป็นองค์กรส่งเสริมการค้าที่ไม่แสวงหาผลกำไรระดับแนวหน้าของไต้หวัน TAITRA ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและองค์กรอุตสาหกรรม ช่วยให้องค์กรต่างๆ ขยายขอบเขตการเข้าถึงไปทั่วโลก TAITRA มีสำนักงานใหญ่ในกรุงไทเปและก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513 มีทีมผู้เชี่ยวชาญ 1,300 คน และมีสำนักงานในท้องที่ 5 แห่งในเถาหยวน ซินจู๋ ไถจง ไถหนาน และเกาสง รวมถึง 64 สาขาทั่วโลก TAITRA ได้ร่วมกับ Taipei World Trade Center (TWTC) และ Taiwan Trade Center (TTC) ในการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการค้าระดับนานาชาติอีกด้วย